Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Algebarski izrazi - formule


Kvadrat zbroja - formula


Kvadrat razlike - formula


Kub zbroja - formula


Kub razlike - formula


Kvadrat trinoma - formula


Razlika kvadrata - formula


Razlika kubova - formula


Zbroj kubova - formula

Gore

Zbroj kubova - formula


a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)