Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Algebarski izrazi - formule


Kvadrat zbroja - formula


Kvadrat razlike - formula


Kub zbroja - formula


Kub razlike - formula


Kvadrat trinoma - formula


Razlika kvadrata - formula


Razlika kubova - formula


Zbroj kubova - formula

Gore

Razlika kubova - formula


a3-b3=(a-b)(a2+ab+b2)